Podmínky ubytování

Jelikož dbáme na to abyste se Vy i další návštěvníci naší chalupy cítili dobře, platí u nás některá pravidla. Děkujeme za jejich dodržení.

Cena zahrnuje: ubytování, energie, vodu, otop, poplatek obci, lůžkoviny, ručníky, dřevěné uhlí. Při nástupu složení vratné kauce v hotovosti ve výši 5000Kč na vzniklé škody. Nástup po 15hod. opušťění nejpozději do 10hod. Při rezervaci se musí složit 50% z ujednané ceny do 7 dnů. Poté bude rezervace potvrzena. Zrušení rezervace bez storno poplatku 14 dní před nástupem, méně jak 14 dní propadá rezervační poplatek. Chalupa je nekuřácká, herna a venkovní dětský koutek je na vlastní nebezpečí. Dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 07:00 hod.

Za chod chalupy během ubytování zodpovídá krátkodobý nájemník (nevhazovat do wc věci které tomu nejsou určené, popel vysypávat do nádoby k tomu určené, nevěšet oděvy a jiné věci na rozpálená krbová kamna, chovat se k věcem jako by byl dotyčný sám u sebe doma).